طراحی سایت تخفیف گروهی

مدیریت بن تخفیف
اضافه کرده گروه های کالایی و خدماتی تخفیفی
مدیریت قیمت ها و درصدهای تخفیف
مدیریت تعداد و زمان قابل خرید جهت استفاده از تخفیف گروهی
امکان تعریف کردن بازاریاب های مختلف برای هر خرید یا تخفیف

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟